Možnosti průmyslové úpravy vody

Přidáno 06. 04. 2016

Průmyslových způsobů pro úpravu vody je celá řada, všechny mají ale společný cíl, totiž přivést vodu do stavu, kdy je průmyslově využitelná.

Membránové procesy

Jedním ze základních procesů úpravy vody jsou membránové procesy, které se používají k separaci složek tekutých homogenních i heterogenních směsí. Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat tak čistou vodu. Membránové procesy se využívají hlavně ve farmacii, elektrotechnice nebo potravinářství. Zároveň se jimi upravují právě průmyslové odpadní vody ale i pitná voda. Jejich cílem je oddělení vstupní tekutiny pomocí semipermeabilní membrány na odsolený proud. Tento proces je závislý na fyzikálních a chemických vlastnostech.

slider-naturamole3.jpg

Reverzní osmóza

Jedním ze spolehlivých způsobů, jak vodu upravit, je reverzní osmóza, o které jsme již psali v jedné z našich aktualit. Osmóza slouží k demineralizování a úpravě vody pro průmyslové účely. Zároveň je tato metoda šetrná k životnímu prostředí, neboť se při ní nepoužívají žádné chemikálie a provoz je provozně nenáročná. Podrobně jsme o reverzní osmóze již psali. 

Změkčování vody

Nezbytným procesem pro úpravu vody je i změkčování vody. K tomuto se používají změkčovací filtry. Ty potřebuje především voda, která obsahuje vysoký podíl vápníku a hořčíku, díky nimž se tvoří vodní kámen nebo kotelní kámen. Aby se tomuto zamezilo, je potřeba vodu změkčovat. Změkčovače odstraňují z vody kationy Ca2+ a Mg2+ . Díky tomu lze zabránit tvorbě úsad, lidově řečeno vodního a kotelního kamene.

slider-pharma.jpg

Odželeznění vody

Provádíme i úpravu železité vodyOdželeznění vody je další způsobem který se provádí průtokem vody přes chemickou úpravnu. Ta obsahuje speciální náplně. Poté se železo a mangan vysráží do kalů a po částečném zaplnění filtrační náplně se musí provést automatická regenerace. Odželeznění vody je důležitý proces, neboť díky nadměrnému podílu železitých složek ve vodě dochází k řadě nežádoucích problémů se vznikem zbarvení vody, usazeninám a rozvojem mikrobů.

Dezinfekce

Voda často trpí různými zápachy spojenými i s výskytem nebezpečných bakterií. U dezinfikačních opatření doporučujeme poradit se s odborníky.

Kontaktujte nás