Energetika

energetika.jpg

Energetika je odvětví zabývající se získáváním a distribucí energie. Z našeho pohledu je energetika místem, kde si voda podává ruku s energií. Toto setkání přináší mnoho rizikových faktorů, které mimo jiné ovlivňují životnost zařízení i hospodárnost celého procesu. Co se týká technologických vod, v energetice se problematika vztahuje k systémům chladicím i kotelním.

U vod chladicích je nutno řešit problémy spojené s nebezpečím vzniku usazenin (vodní kámen), koroze konstrukčních materiálů a nadměrného růstu biologie. V kotelních systémech je potřeba eliminovat vznik kotelního kamene a koroze na straně vody i páry.

Pro naše zákazníky vytváříme individuální návrhy pro odstranění a prevenci všech problémů. Pomáháme vám zjistit jak, kde, kdy a proč máte uplatňovat řešení v oblasti technologie vody.

V energetice u chladicích a kotelních systémů se zdrojem vody s vyšším obsahem minerálních látek často dojde po instalaci vhodného zařízení na úpravu vody ke značnému snížení celkových nákladů, poklesnou prudce náklady na vodu, chemii i na elektřinu. Přestože je potřebné instalovat sofistikovanou úpravnu vody i dávkování chemických přípravků, je ekonomická návratnost našeho zařízení relativně rychlá.

Kontaktujte nás