Chladicí okruhy

chladici-okruhy.jpg

Chladicí okruhy můžeme principiálně rozdělit na dva nejdůležitější typy:

V závislosti na kvalitě zdroje doplňkové vody a typu zařízení je potřeba řešit pro chladicí okruhy současně následující problémy:

A/ Kontrolovat korozi systému

Koroze ničí konstrukční materiál systému, korozní zplodiny se usazují na teplosměnných plochách a působí zde jako izolant, což má vždy značný vliv na ekonomiku provozu.

 

3-korozni-produkty-v-trubce.jpg

 

Koroze materiálů vede i k formování biofilmů a ke snížení účinnosti dezinfekce. Kromě toho je nutné minimalizovat obsah železa přítomného ve vodě, protože železo představuje jeden z nutných prvků pro rozvoj bakterií typu Legionella.

B/ Kontrolovat usazování minerálních látek

Nejzávažnějším dopadem vzniku jakýchkoli úsad v chladicím systému je postupný pokles účinnosti chlazení a případně naprostá ztráta funkčnosti zařízení.

 

8-trubkovnice-s-vodnim-kamenem.jpg

 

Minerální úsady (vodní kámen) současně rovněž zamezují plnému kontaktu aplikovaného biocidu s mikroorganismy a tím snižují jeho účinnost v okruhu, neboť biologie má možnost se v usazeninách zachytit a nadále se množit.

C/ Kontrolovat biologickou aktivitu okruhové vody

Tuto aktivitu kontrolovat jak u vlastní vody, tak i biologických nánosů (biofilmu, biologického šlemu). Smyslem je zejména omezení tvorby biofilmu, který působí jako izolant, jako zdroj koroze a někdy vytváří ideální prostředí pro rozvoj a růst nebezpečných bakterií, například legionel.

D/ Vhodná úprava doplňkové vody

Podle kvality surové vody je potřeba pro chladicí okruhy zvolit vhodnou úpravu doplňkové vody a popřípadě dávkování ochranných přípravků.

E/ Pouhé doplňování odpařené vody do otevřeného chladicího okruhu je nesprávné

Protože na chladicí věži (kondenzátoru) dochází k odpařování vody a tím i k jejímu zahušťování, dojde po určité době k překročení rozpustnosti přítomných solí a ke tvorbě vodního kamene. Je tedy potřeba vodu v okruhu udržovat na správném zahuštění tak, aby nedocházelo k vylučování minerálních úsad na vodní straně okruhu. Toho se dosáhne neustálým odpouštěním části okruhové vody do odpadu – tzv. odluhováním systému. K udržení správného zahuštění okruhové vody je potřeba instalovat automatické odluhovací zařízení.

 

3.jpg

 

Na ekonomiku provozu chlazení má vliv mnoho faktorů. Každý systém je jiný, stejně jako je rozdílná kvalita zdrojů vody i úroveň jejich úpravy. Určení limitujících faktorů konkrétního systému vyžaduje kompletní zmapování jeho chodu. Na základě zjištěných faktů naše firma dokáže pomoci s nalezením stavu, kdy je ochrana zařízení na vynikající úrovni a náklady jsou na optimální výši.

U chladicích systémů se zdrojem vody s vyšším obsahem minerálních látek (například pitná voda na Moravě a na Slovensku) často dojde po instalaci vhodné úpravny doplňkové vody ke značnému snížení celkových nákladů na chlazení, poklesnou prudce náklady na vodu i na elektřinu. Přestože je potřebné instalovat sofistikovanou úpravnu vody i dávkování chemických přípravků, je ekonomická návratnost našeho zařízení relativně nízká. V případě zájmu můžeme zpracovat nabídku popř. zajistit demonstraci u zákazníka.

Kontaktujte nás