Reverzní osmóza

Reverzní osmóza (RO) je proces, při kterém voda prochází osmotickou membránou, zatímco v ní rozpuštěné soli jsou zachyceny před ní. Dojde k rozdělení vstupního proudu na permeát - upravenou vodu a koncentrát - zahuštěnou mineralizovanou vodu, která je odváděna do odpadu.

reverzni-osmoza.jpg

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu vody pro průmyslové i jiné použití. Reverzní osmóza jako technologie je šetrná k životnímu prostředí, nejsou třeba chemikálie pro regeneraci ani neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

reversni-osmoza.gif

Vlastnosti reverzní osmózy

Membrána osmózy propustí pouze čistou vodu - permeát, zatímco rozpuštěné látky - koncentrát - jsou odváděny do odpadu. Voda upravená na stanici RO je odsolena s účinností 95 - 98 %. Stanice má optimální výkon při teplotě vstupní vody 25°C, se snižující se teplotou a tlakem vody se snižuje výkon RO.

Předúprava vody

Podle kvality vstupní vody musí být před osmózu zařazena předúprava vhodným způsobem, např. pískovou filtrací, odželezením, dechlorací, změkčením nebo dávkováním vhodného chemického přípravku. Pro ochranu a prodloužení životnosti membrány RO je vhodné dávkovat ochranný přípravek (antiscalant), jehož spotřeba je malá, ekonomicky bývá výhodnější dávkování antiscalantu nežli předúprava vody změkčením.

Pozitivní výsledky systému

U chladicích a kotelních systémů se zdrojem vody s vyšším obsahem minerálních látek často dojde po instalaci zařízení na úpravu vody, kde je mj. obsažena i "čistička vody" reverzní osmóza, ke značnému snížení celkových nákladů, poklesnou prudce náklady na vodu, chemii i na elektřinu. Přestože je potřebné instalovat sofistikovanou úpravnu vody i dávkování chemických přípravků, je ekonomická návratnost našich řešení velice rychlá. 

Kontaktujte nás