Úprava
průmyslových vod

Úprava vody

Našim hlavním oborem jsou obecně úpravy vody a čištění vody pro průmysl, chemická úprava vody pro výrobu páry, chladicí okruhy, topné a klimatizační systémy budov, do topení a pod. Spolupracujeme přitom s výrobci technologií na úpravu vody, které považujeme za ty nejkvalitnější. Z našich služeb zmíníme zejména pravidelný servis navrženého způsobu ochrany Vašich vodních a parních systémů, vyhodnocení kvality ošetření a dosažených úspor, nastavení měřidel, regulačních a dávkovacích zařízení.

S námi docílíte významných úspor elektrické energie, plynu nebo jiných topných surovin a vody. Naše řešení znamenají  rychlou návratnost investic do technologie úpravy vody, dlouhou životnost a spolehlivost Vašich provozů.

Realizujeme spolehlivá, mnoha zákazníky ověřená řešení na ochranu proti tvorbě minerálních usazenin, růstu biologie a proti korozi na zařízeních pro výrobu páry, průmyslové chlazení, vytápění budov, klimatizaci výrobních hal, obchodních center apod.

Patříme mezi firmy na úpravu vody, které mají dlouhou tradici, profesionální přístup a nabízí nejmodernější technologie a postupy.

PROBLÉMŮM S VODOU UMÍME PŘEDCHÁZET

Zajišťujeme komplexní služby – pravidelné analýzy vod, návrhy technologie úpravy vody šité na míru, dodávky zařízení na úpravu vody, pravidelný servis a vyhodnocení účinnosti programu na úpravu vody.

Chemická obchodní společnost s.r.o., poskytuje pravidelné služby v úpravě vody, dodávky chemických přípravků na úpravu vody pro energetiku, průmyslové chladicí okruhy, parní kotle, horkovody, úprava vody v topném okruhu, centrální vytápění, klimatizace objektů, apod. Vyčištěním teplosměnných ploch a nastavením optimálního provozního režimu zlepšujeme ekonomiku provozu Vašich zařízení.

Pravidelný servis CHOS Třeboň - záruka úspěchu každé úpravny vody.

Více zde

AKTUÁLNĚ

Možnosti průmyslové úpravy vody

Průmyslových způsobů pro úpravu vody je celá řada, všechny mají ale společný cíl, totiž přivést vodu do stavu, kdy je průmyslově využitelná, potažmo přefiltrovaná.

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je moderní a stále používanější technologický proces filtrace roztoků, umožňující transport rozpouštědla membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zůstávají zachycené před touto membránou. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku. To způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Nejrozšířenější aplikací je příprava vysoce čisté vody, jejíž parametry jsou srovnatelné s vodou destilovanou. Další možnosti využití technologie reverzní osmózy se nabízejí např. v potravinářství, při filtraci piva nebo zahušťování v průběhu zpracování mléka.

 


Archiv novinek

Kontaktujte nás