Změkčení

Změkčení vody je označení procesu pro odstraňování tvrdosti, tedy solí vápníku a hořčíku (Ca2+ a Mg2+) z vody. Jejich odstraněním lze zabránit tvorbě minerálních úsad na teplosměnných plochách, lidově vodního a kotelního kamene. Hořečnaté ionty jsou zahrnuty spíše z historického hlediska, rozpustnost hořečnatých solí je poměrně vysoká. Tvrdost vody se však stanovuje jako suma vápenatých a hořečnatých iontů.

zmekceni-vody.jpg

Pro změkčení vody se používá dávkování změkčovadel nebo iontová výměna. Odstranění tvrdé vody lze též provést reverzní osmózou či přistoupit  na domácí úpravu velmi tvrdé vody. 

Změkčovadla jsou látky (hydroxid vápenatý, uhličitan sodný, atd.), které reagují s rozpuštěnými vápenatými a hořečnatými solemi a převádějí je na nerozpustné, jejichž odstranění z vody se provádí mechanicky, čiřením a filtrací. Tento postup se u menších zařízení nepoužívá.

Při změkčení iontovou výměnou voda přechází přes vrstvu tzv. iontoměniče - ionexu. Iontoměniče jsou zrnité pryskyřice s velkým povrchem, nerozpustné ve vodě. Při průchodu vody vrstvou iontoměniče se vyměňují kationty Ca2+ a Mg2+ obsažené ve vodě za sodík nebo vodík přítomný v iontoměniči. Během tohoto pochodu se tedy ionty (Ca2+ a Mg2+) váží na iontoměnič a do vody přechází namísto nich buďto kation sodný Na+ nebo vodíkový H+, které nezpůsobují tvrdost vody.

Změkčovací filtr je tvořen tlakovou nádobou z polyethylenu, která je naplněna změkčovací pryskyřicí – katexem. Provozní fáze je změkčování. Tímto procesem se pryskyřice vyčerpá. Musí být provedena regenerace, při které je pryskyřice zbavena nežádoucích iontů (Ca2+ a Mg2+) a doplněna o ionty neškodné.

Změkčení, regenerace a proplach jsou řízeny v automatickém režimu. V případě stálé potřeby změkčené vody se doporučuje dvojité zařízení (duplex), kde je jeden iontoměnič v provozu a druhý v regeneraci, nebo připraven k provozu. Spuštění regenerace je řízeno v automatickém režimu elektronickým ovládacím ventilem, časově nebo objemově. Můžeme též označit jako elektronická úprava vody.

Podle toho, které ionty mají být z vody odstraněny, rozlišuje se:

Změkčení

Pod změkčením rozumíme výměnu látek způsobujících tvrdost za ionty sodíku. Toho se dosáhne díky výměně iontů se silně kyselým katexem (měnič kationů), který musí být po vyčerpání regenerován solankou (roztokem kuchyňské soli). Protože jsou u měkčení vody vyměňovány pouze ionty, mění se obsah solí ve změkčované vodě pouze nepatrně.

Dekarbonizace

Slabě kyselý katex (měnič kationů) mění všechny ionty hořčíku a vápníku vázané na iontyhydrogenuhličitanu (karbonátová tvrdost) za ionty vodíku H+. Ionty vodíku a hydrogenuhličitanu vytvoří kyselinuuhličitou, která se rozloží na vodu a oxid uhličitý. Díky vypuzení oxidu uhličitého se dosáhne zmenšení obsahu solí (částečné demineralizace) vody.

Demineralizace

Při úplné demineralizaci jsou všechny ve vodě rozpuštěné anionty a kationty zaměněny za ionty vodíku a hydroxylové ionty. Ionty vodíku a hydroxylu se v produkované vodě změní na molekuly vody tak, že je dosaženo úplného odstranění obsažených solí (odsolení). Regenerace ionexů se provádí kyselinou chlorovodíkovou a louhem, které slouží jako dodavatelé iontů vodíku a hydroxylu.

Pokud Vás více zajímá úprava vody a její cena, kontaktujte nás

Kontaktujte nás