Filtrace

Obecně lze metodu filtrace rozdělit na povrchovou a hloubkovou. Při povrchové filtraci se částice zachycují na povrchu filtru jako filtrační koláč, při hloubkové filtraci částice procházejí porézním prostředím filtru a zachycují se v něm (pískové nebo náplňové filtry), tloušťka filtru zde bývá mnohem větší než v povrchové filtraci.

filtrace-vody.jpg

Podle velikosti odstraňovaných částic kromě běžné filtrace částic nad cca 1μm dále existuje mikrofiltrace částic od cca 0,1μm do 1μm, ultrafiltrace od cca 3 nm do 0,1 μm a nanofiltrace odpovídající velikosti částic cca od 1 nm do 10 nm. Hnací silou těchto procesů je rozdíl tlaků.

Filtrace odstraní z vody nežádoucí mechanické částice jako je jíl, písek nebo kousky rzi. Pro filtrace vod vyšších průtoků se používají automatické pískové nebo keramické filtry s proplachem, pro filtrace menších průtoků se používají jednorázové filtrační vložky různé zrnitosti. Filtry se instalují podle potřeby jako plnoprůtočné, anebo na bypass.

Specifickým případem filtrace vod jsou filtry plněné hmotou, která změní chemické složení vod. Slouží pro změkčení vod anebo k odstranění jiných látek: železa, manganu, dusičnanů, chloru (dechlorace), organických látek, těžkých kovů, rozpuštěných solí (demineralizaci), k neutralizaci kondenzátu či ke zvýšení pH vody.

Používají se filtry s výměnnými filtračními vložkami nebo náplňové filtry vybavené pro ruční nebo automatické provádění proplachů nebo regenerací. Dodávají se v provedení jednoduchém nebo duplexním.

Kontaktujte nás