Dodávka

Dodáváme pravidelně i nepravidelně chemické prostředky a technologie. Přistupujeme ke každému zákazníkovi zvlášť a zpracováváme přesný plán.

dodavka.jpg

Dodávka chemie a zařízení CHOS Třeboň - problémům s vodou předcházíme

Nosným programem CHOS Třeboň je prodej chemických přípravků pro úpravny technologických vod. Kromě toho jsme schopni navrhnout a dodat celé potřebné zařízení k úpravě vody i pravidelný servis. 

Naše projekční oddělení vypracuje pro každého zákazníka individuální návrh úpravny technologických vod. Tato úpravna může být napojena na řídicí systém zákazníka, anebo lze instalovat GPS pro vzdálený monitoring.

Námi doporučované řešení jsme schopni realizovat v relativně krátkých dodacích lhůtách

Záruka na námi dodaný systém úpravny vod může být v případě uzavření smlouvy se zákazníkem prodloužena až na 5 let od dodání.

Námi dodávané zařízení je možno pořídit také neinvestičním způsobem, např. na leasing nebo jinou formou, která je objednatelem preferována.

Součástí naší dodávky je uvedení zařízení do provozního stavu a zaučení obsluhy

Můžeme dodat i soupravy na denní analýzy kotelních vod a zaučit obsluhu v jejich užívání.

Pro minimalizaci činnosti obsluhy pracovníků zákazníka můžeme poskytovat náš servis v potřebném rozsahu.

V rámci našeho pravidelného servisu můžeme dodávat chemické přípravky tak, aby nehrozilo přerušení dávkování z důvodu nulové zásoby chemie u zákazníka.

Dodávku chemických přípravků je možno řešit zálohovými platbami, čímž lze stabilizovat cash-flow provozovatele.

Naše dodávky zařízení a chemických přípravků přispívají u zákazníka k minimalizaci provozních nákladů na energii, vodu a na chemii pro úpravu vody. 

 

Dodávky CHOS Třeboň - záruka úspěchu každé úpravny vody. 

Kontaktujte nás