Reverzní osmóza

Přidáno 07. 03. 2016

Reverzní osmóza je moderní a stále používanější technologický proces filtrace roztoků, umožňující transport rozpouštědla membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zůstávají zachycené před touto membránou.

Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku. To způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Nejrozšířenější aplikací je příprava vysoce čisté vody, jejíž parametry jsou srovnatelné s vodou destilovanou. Další možnosti využití technologie reverzní osmózy se nabízejí např. v potravinářství, při filtraci piva nebo zahušťování v průběhu zpracování mléka.

Reverzní osmóza vody je běžný a spolehlivý způsob úpravy vody. Základní princip je protlačení vody membránou s oky na úrovni velikosti molekul. Kompletní osmóza prochází několika různými stupni, které vodu zbavují nejprve hrubých nečistot, následně pak i chlóru, zápachů a pachů.

Prvním stupněm se voda zbaví všech prachových nečistot, bláta, rzi. V druhém stupni granulovaný uhlík zachytí zmiňované pachy a chlór. Hlavní jednotkou přístroje je polopropustná membrána, která pracuje na principu reverzní osmózy. Mikrootvory v membráně projdou pod tlakem jen molekuly vody. Ostatní látky odtečou s odpadní vodou. V některých případech může být upravená voda čistější než destilovaná.

reversni-osmoza.gif

Osmóza je základem metabolismu všech živých organizmů, díky němuž se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč.

Kontaktujte nás