Rozbor vody

Přidáno 26. 10. 2015

Voda a její kvalita je v současné době velmi zmiňované a diskutované téma. Nejen na kvalitu, ale především na složení vody je kladen velký důraz, a to jak v domácnostech, tak i v průmyslových odvětvích, kde musí mít voda rovněž požadovanou jakost. Optimálního složení a kvality vody je dosahováno pomocí chemické úpravy, díky níž pak nedochází ke korozi, k tvorbě usazenin ani k nárůstu biologických vrstev. Ještě předtím, než přistoupíme k chemické úpravě, je třeba provést důkladný rozbor vody.

rozbor-vody-clanek.jpg

Provádíme rozbor vody

Firma CHOS Třeboň provádí rozbory vody přímo před zákazníkem. Servisní technik navštíví místo provozu a stav vody zkontroluje pomocí mobilní analytické soupravy, která obsahuje pomůcky na odběr vody a přípravu vzorků a také činidla, jimiž se dané vzorky vyhodnocují. Tyto mobilní analytické soupravy sice nedosahují vysoké citlivosti nejmodernějších laboratorních přístrojů, jsou však velmi spolehlivé i dostatečně přesné a pro dané účely naprosto dostačující. Servisní technik má díky nim již v průběhu návštěvy provozu k dispozici relevantní informace o stavu sledované vody.

Rozsah rozboru vody je vždy volen s ohledem na typ konkrétního provozu. Pokud si daný provoz žádá specializované analýzy, využívá firma CHOS Třeboň služby centrální laboratoře společnosti General Electric v Belgii nebo také spolupracuje s tuzemskými laboratořemi, které mají potřebnou akreditaci.

Proč je rozbor vody důležitý

Díky rozboru vody pomocí mobilní analytické soupravy má servisní technik v místě provozu ihned informace o účinnosti zařízení na úpravu vody, o stavu ošetřovaného vodního systému, také o obsahu účinných látek v chemicky ošetřované vodě nebo o nastavení dávkovacích čerpadel ochranných chemických přípravků a v neposlední řadě rovněž o spolehlivé funkci zařízení na regulaci kvality vody v systému. Díky veškerým dostupným datům získaným na základě analýzy má servisní technik přehled o tom, jak upravit provozní režim úpravny a zároveň může doporučit provozovateli vhodná opatření pro další provoz tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti každého systému a tudíž i nejvyšší možné efektivnosti firmy.

Aby byly výsledky rozboru vody dostupné pro zákazníky a také aby byli provozovatelé firem vždy podrobně informováni o aktuálním stavu, servisní technik CHOS Třeboň na konci analýzy zpracuje Záznam o servisní návštěvě, který společně s dalšími doporučeními předá zákazníkovi. Ten má tak kdykoliv k dispozici přehled o stavu všech ošetřovaných vodních okruhů ve svém provozu. Nejčastější frekvence servisních návštěv je 1x za měsíc, po dohodě se zákazníkem lze, s ohledem na potřeby ošetřovaného okruhu, tento interval individuálně upravit. Pokud Vás zajímá rozbor pitné vody a jeho cena, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže přiloženého formuláře.

Kontaktujte nás