Jak fungují suché chladiče

Přidáno 05. 12. 2017

Přestože letní vedra jsou již za námi a do další sezony provozu chlazení budov je tedy relativně dlouhá doba, považujeme nynější období za vhodné ke krátké poznámce o  adiabatických – suchých - chladičích.

Na území České republiky dochází za zvýšených letních teplot zároveň k poklesu relativní vlhkosti vzduchu, a proto jsou úspěšně instalována zařízení pro klimatizace budov nepřímým adiabatickým chlazením. Ochlazování je zde realizováno rozprašováním vody do prostoru před chladičem, voda se odpařuje a tím chladí vzduch, který prochází přes výměník.

Rozprašování vody

Z hlediska technologie vody je problematickým krokem rozprašování vody. Při správném nastavení adiabatického skrápění se voda rozstříkne před suchý chladič v jemné mlze, aby se část vody co nejrychleji odpařila. Tím dojde k žádanému ochlazení vzduchu nasávaného chladičem. V žádném případě však voda v kapalném skupenství nemá smáčet lamely suchých chladičů. Jen tak je zaručen dlouhodobě bezproblémový provoz.

Máte v létě problém s chlazeím budov? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Váš problém vyřešíme.


Při nadměrném přívodu vody dochází ke smáčení chladicích lamel a k zasychání vody na výměníku v blízkosti trysek, jak je vidět na obrázku 1 a 2. 

chladice-2.PNG

Obr. 1 a 2: V místech, kde voda z trysek přímo proudí na lamely, převažují usazeniny rzi.

 

Může se stát, že při vyšší celkové tvrdosti rozstřikované vody dochází k tvorbě minerálních úsad na tělese výměníku – lamelách, a to i v případě změkčování vody katexovými filtry, jak je patrno na dalších obrázcích 3 a 4.

filtry.PNG

Obr. 3 a 4: Lamely slepené minerálními usazeninami k sobě, krystaly mezi lamelami.

Kontaktujte nás