Klimatizace

klimatizace.jpg

Klimatizace jsou z pohledu úpravy vody 2 systémy v jednom, tj. vytápěníchlazení zapojené do jednoho celku. V okruzích klimatizace stabilně dosahujeme nejnižších korozních rychlostí na trhu, a to díky spojení důležitých faktorů, kterými jsou špičkové chemické inhibitory s širokou teplotní účinností, dlouhodobou stabilitou a pravidelným servisem, analýzou vody, vyhodnocení účinnosti navrženého způsobu ošetření a v neposlední řadě i úprava vody pro chladící okruhy.

Pro naše zákazníky vytváříme individuální návrhy na odstranění přetrvávajících problémů i jako prevenci proti jejich vzniku.

Vzduch v interiérech se v průběhu roku upravuje na požadovanou teplotu ohřevem nebo zchlazením ve výměníku, a pokud je teplonosnou látkou voda v uzavřeném systému, panují zde v jednotlivých ročních obdobích naprosto odlišné podmínky v širokém rozmezí teplot. Může zde docházet ke všem negativním jevům, které se objevují v nedostatečně ošetřených jak chladicích, tak i teplovodních okruzích, tj. ke korozi, tvorbě usazenin nebo růstu biologie. Všechny tyto jevy negativně ovlivňují technickou i ekonomickou stránku provozu klimatizace. Zvláště u zvlhčovačů vzduchu mohou špatně řešené úpravny vody představovat i zdravotní rizika.

Kontaktujte nás