Konzervárny

konzervarny.jpg

Konzervárny vyrábějí své produkty jako potraviny uzavřené ve skleněném, kovovém nebo plastovém obalu. Samotný obal je pak pro výrobek mimořádně důležitý, neboť během skladování a prodeje dále chrání svůj obsah a kromě toho jej tento obal i „prodává“. Proto je pro konzervárny velmi důležité, aby jejich výrobky kromě bezvadného obsahu i dobře vypadaly. Máme k dispozici celou řadu špičkových přípravků STERISAFE pro konzervárny, s úspěchem se v ČR používají více než 15 let. Jsou určeny jednak pro myčky výrobků před tepelnou úpravou a jednak k ochraně zboží i zařízení při samotné konzervaci.

Celý proces konzervárenské výroby probíhá při kontaktu obalů s vodou a případně i se zbytky zpracovávaných potravin. Při sterilaci a pasterizaci (v pastérech, autoklávech, apod.) vznikají z těchto důvodů problémy s korozí na konzervách a zařízeních a s usazováním vodního kamene, tuků a dalších nečistot na obalech a zařízeních.

Výhody přípravků řady STERISAFE

Pro naše zákazníky vytváříme na základě předchozí analýzy individuální návrhy pro odstranění a prevenci všech problémů při konzervárenských výrobách.

Kontaktujte nás