Parní kotelny

Úprava vody pro parní kotle je nezbytná. Parní kotle jsou náchylné na vznik koroze a kotelního kamene, což zkracuje životnost samotného kotle, ale navíc spotřeba vody a energie nadměrně stoupá.

parni-kotelny.jpg

V parovodních systémech je potřeba eliminovat vznik kotelního kamene i koroze na straně vody i páry. Pokud jsou v této oblasti nedostatky, parní kotelny mají problémy s nadměrnou spotřebou vody a energie a v důsledku toho se potýkají se špatnou ekonomikou provozu. Kromě toho jsou pak parní kotelny ohroženy i rizikem nenadálých odstávek a sníženou životností zařízení.

Pro naše zákazníky vytváříme individuální návrhy pro odstranění a prevenci všech problémů. Naším cílem je zajištění dlouhé životnosti celého zařízení parní kotelny a hospodárnosti provozu. Po kompletním zmapování chodu zařízení navrhneme vhodná opatření, aby ochrana Vašeho zařízení byla na vynikající úrovni a náklady na energii, vodu a chemii byly na optimální výši. Naše chemické přípravky mají povolení Státního zdravotního ústavu pro použití k výrobě páry pro potravinářské účely, vyhovují i požadavkům FDA.

U kotelních systémů se zdrojem vody s vyšším obsahem minerálních látek často dojde po instalaci vhodného zařízení na úpravu vody ke značnému snížení celkových nákladů, poklesnou prudce náklady na vodu, chemii i na elektřinu. Přestože je potřebné instalovat sofistikovanou úpravnu vody i dávkování chemických přípravků, je ekonomická návratnost našeho zařízení relativně nízká. V případě zájmu můžeme zajistit nabídku.

Kontaktujte nás