Solární systémy

solarni-systemy.jpg

V současné době jsme svědky masivního rozvoje energetického využívání sluneční energie, solární systémy jsou nainstalovány ve velkém počtu, v různých velikostech i provedeních. U topných solárních systémů je základním principem přenos sluneční tepelné energie „ze střechy“ do výměníku. Tento přenos je zprostředkováván teplonosnou kapalinou. Provozně jsou tyto kapaliny vysoce namáhány – jednak fungují v létě za vysokých teplot, v zimě naopak musí odolat podmínkám pod bodem mrazu. Při běžném provozu solárních systémů vždy časem dochází ke znehodnocení teplonosné kapaliny, k jejímu ztmavnutí, zvýšení viskozity, vzniku kalu a někdy dokonce i k vytvoření usazenin, které mohou vést až k ucpání systému. Vždy přitom dochází ke zmenšení účinnosti.

Většinou jsou teplonosné okruhy konstrukčně řešeny jako klasické uzavřené, kromě toho však existují i tzv. drain-back solární systémy, kde dochází v zásobníku solární kapaliny k jejímu intenzivnímu kontaktu se vzduchem.

Právě poslední zmíněné drain-back solární systémy často přinášejí provozní problémy spojené s velmi rychlou degradací běžných teplonosných kapalin. Během užívání se brzy mění zbarvení kapaliny - ztmavne, vznikají problémy s korozním napadením kovových materiálů, změněnou viskozitou, tvoří se kaly a někdy dokonce i biologické nárosty. Vyvinuli jsme proto vlastní recepturu pro solární teplonosnou kapalinu, která odolává i v náročných podmínkách pro drain-back solární systémy. 

Máme k dispozici celou škálu chemie pro solární systémy:

Pro naše zákazníky vytváříme individuální návrhy pro odstranění a prevenci všech problémů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Kontaktujte nás